top of page
2017_09_06_8342.jpg
--- PRIVACYVERKLARING ---

BEdeLIGHTed ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en is er zich van bewust dat u alle vertrouwen stelt in haar privacybeheer. Daarom wenst zij u via onderstaande informatie in te lichten over de gegevens die zij over u verzamelt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten aangeboden door BEdeLIGHTed Photography ondernemingsnummer BE 0545.765.451, gevestigd te 9401 Pollare, Pollare-dorp 51.


 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD DOOR BEDELIGHTED?

BEdeLIGHTed beheert mogelijks volgende persoonsgegevens:

  • naam

  • adres

  • telefoonnummer

  • email

  • indien relevant, geboortedatum, naam en geslacht, gewicht en lengte bij geboorte van uw baby

  • voornamen van gefotografeerde personen

  • ruwe en bewerkte bestanden van de opnames tijdens een reportage

  • wanneer u een bericht naar BEdeLIGHTed stuurt, wordt ook dit bericht mogelijks bewaard


BEdeLIGHTed beheert deze gegevens om op een efficiënte, correcte en klantvriendelijke manier een fotoreportage of andere diensten te kunnen aanbieden en leveren. De foto's van uw reportage maken deel uit van de beheerde persoonsgegevens.


 

 

HOE LANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD?

Foto's van een reportage worden na een periode van 1 maand gearchiveerd. Gearchiveerde foto's worden niet verwijderd binnen een periode van 6 maand vanaf opname en zolang er voldoende gegevenscapaciteit aanwezig is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot stopzetting van het bedrijf en dit op een veilige manier.

U kunt uw gegevens inkijken, u kunt uw gegevens laten verbeteren en u kunt uw gegevens laten verwijderen. Acht u dit nodig, neem dan contact op met BEdeLIGHTed.


 

WELKE GEGEVENS WORDEN ER GEDEELD MET DERDEN?

BEdeLIGHTed deelt beelden van fotoreportages via sociale media (Facebook, Instagram), haar website, tentoonstellingen, fotografiewedstrijden,.... BEdeLIGHTed zal u vragen een formulier in te vullen waarin u aangeeft of beelden gedeeld mogen worden en onder welke voorwaarden.

BEdeLIGHTed deelt geen andere persoonsgegevens met derden voor verdere verwerking.

Wenst u dat een beeld verwijderd wordt van haar website, van haar Facebook pagina, Instagram, gelieve contact op te nemen met BEdeLIGHTed.


 

UITWISSELING VAN BESTANDEN OP EEN BEVEILIGDE MANIER.

Reportages worden met uzelf en enkel met uzelf gedeeld via PicTime of verstuurd via een FTP protocol.

PicTime worden bereikt via een URL die begint met https. De s staat voor 'secure': de data wordt geëncrypteerd verzonden.

Wenst u de bestanden van uw fotoreportage niet via OneDrive of WeTransfer te ontvangen, gelieve contact op te nemen met BEdeLIGHTed.


 

CONTROLE, VRAGEN EN FEEDBACK.

BEdeLIGHTed controleert regelmatig of haar beleid voldoet aan de AVG (= Algemene Verordening Gegevensbescherming), beter bekend onder de Engelstalige afkorting GDPR ( 'General Data Protection Regulation'), die vanaf 25 mei 2018 in werking is. Bovendien controleert zij of ze blijft voldoen aan haar eigen privacyverklaring.

Indien dit nodig blijkt, kunnen er aanpassingen uitgevoerd worden aan deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met BEdeLIGHTed via onze contactpagina.

bottom of page